POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Lokalna fondacija Bijeljina - u osnivanju, otvorila je konkurs na kojem je formalnim i neformalnim grupama dostupno 6.000 evra za sprovođenje kreativnih ideja i inicijativa u našoj zajednici. Prvi po redu konkurs Lokalne fondacije Bijeljina u 2022. godini otvoren je do 1. avgusta.

Nakon uspješno prikupljenih prvih 3.000 evra donacija od pojedinaca i kompanija u našem gradu, a koje je Trag fondacija duplirala, Lokalna fondacija Bijeljina želi da ovim konkursom pruži podršku komšijama koji su spremni da pokrenu pozitivne promjene u svojoj ulici, naselju, selu i gradu. Ovim javnim pozivom biće podržane inicijative koje doprinose razvoju Bijeljine i njenih sela i povećanju kvaliteta života u zajednici, kao što su inicijative iz oblasti ulaganja u obrazovanje, podrške kulturi i umjetnosti, unapređenja javnih prostora i razvoja sporta, ali i svih drugih sfera bitnih za sve nas.

Ideja Lokalne fondacija Bijeljina je da poveže ljude različitih interesovanja i profesija, omogući prostor za aktivno udruživanje i obezbjedi podršku za rješavanje problema u lokalnoj zajednici koje pojedinci ne mogu sami da riješe. Cilj je da spojimo ljude koji imaju ideje sa društveno odgovornim kompanijama i ljudima koji imaju sredstva, vrijeme i znanje da te ideje sprovedu u djelo.

Ko može da se prijavi?

Podrška je namijenjena udruženjima građana i neformalnim grupama* koje:

•          Pokreću i aktivno uključuju pojedince u svoje aktivnosti

•          Zastupaju opšte interese svoje zajednice

•          Djeluju na teritoriji koji pokriva Grad Bijeljina - uključujući sva naselja i sela na toj teritoriji

•          Ne postoje duže od 10 godina

*pod neformalnim grupama podrazumijevamo grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rješavanja problema u lokalnoj zajednici i nisu formalno registrovane.

Šta podržavamo?

Vjerujemo da udruženi pojedinci najbolje prepoznaju potrebe svojih zajednica, i to u najmanjim lokalnim jedinicama, naseljima, kvartovima, ulicama i dvorištima. Konkurs Lokalne fondacije Bijeljina otvara prostor za raznovrsne projekte koji doprinose razvoju našeg okruženja.  

Za nas, zajednicu čine svi oni koji su okupljeni oko zajedničkih vrijednosti, potreba, interesa, problema, koji razvijajući osećaj pripadnosti zajednici preduzimaju zajedničke akcije.

Ključne oblasti koje smo prepoznali su: obrazovanje, kultura, javni prostori, sport i umjetnost. Otvorena je mogućnost podrške i za projekte iz drugih oblasti značajnih za našu zajednicu. Prepoznajte šta je potrebno da se promijeni, okupite ljude koji dijele vaše vrijednosti i predložite nam rješenja.

Da li postoje ograničenja u Konkursu?

Sredstva sa ovog Konkursa ne mogu biti upotrijebljena za podršku pojedincima, javnim institucijama i preduzećima, niti isti mogu učestvovati u konkursu. Osim toga, ne mogu se koristiti za aktivnosti političkih partija, aktivnosti koje promovišu i zagovaraju diskriminaciju po bilo kom osnovu, zagovaranje određene religije, humanitarnu pomoć ili kupovinu dobara radi njihove distribucije.

Koliki je iznos donacije?

Iznos sredstava koji se dodeljuje kreće se od minimalnih 250 evra do maksimalnih 1.000 evra po projektu, u KM protivvrijednosti.

Trajanje projekata?

Krajnji rok za finalnu realizaciju projekata na ovom konkursu je 31. januar 2023. godine.

Kako se prijaviti na Konkurs?

Predstavite nam vašu ideju popunjavanjem Formulara koji se nalazi ispod ovog reda i pošaljite na adresu [email protected] najkasnije do 01. avgusta 2021. u 23:59.

Prijavni formular: 

Šta se dešava nakon prijave na Konkurs?

Nezavisna selekciona komisija koju Lokalna fondacija Bijeljina formira će nakon toga pregledati sve pristigle prijedloge projekata. Konačni rezultati biće objavljeni na sajtu www.fondacijabijeljina.com krajem avgusta. Predstavnici podržanih projekata biće obaviješteni mejlom i pozvani na potpisivanje ugovora.

Ko čini Selekcioni odbor za donacije?

Selekcioni odbor čine istaknuti pojedinci iz oblasti biznis sektora, medija, organizacija civilnog društva i javnih institucija. Odbor će nezavisno donositi odluku o idejama kojima treba dati podršku, u skladu sa ciljevima, vizijom i vrijednostima Lokalne fondacije Bijeljina.

Da li aplikanti mogu da se dodatno informišu o uslovima konkursa i svojoj ideji i kako?

Svi aplikanti mogu da dobiju detaljnije informacije o konkursu slanjem poruke ili pitanja na imejl adresu [email protected], na sajtu www.fondacijabijeljina.com  ili posredstvom naloga Lokalne fondacije Bijeljina na društvenim mrežama.


Podršku radu Lokalne fondacije Bijeljina pruža Trag fondacija.