Poziv i uslovi konkursa

Lokalna fondacija Bijeljina, otvorila je svoj treći konkurs na kojem je formalnim i neformalnim grupama dostupno 24.000,00 KM za sprovođenje kreativnih ideja i inicijativa u našoj zajednici. Treći po redu konkurs Lokalne fondacije Bijeljina otvoren je do 10. juna 2024. godine.

Nakon uspješno prikupljenih donacija od pojedinaca i kompanija u našem gradu, a koje je Trag fondacija duplirala, Lokalna fondacija Bijeljina je obezbijedila 12.000,00 KM. Prepoznajući pozitivne efekte dosadašnjeg rada Lokalne fondacije i efekte koje su izvedeni projekti imali na našu zajednicu i animiranje iste, Gradska uprava grada Bijeljina odlučila je da ono što smo prikupili duplira svojom donacijom, tako da za ovaj konkurs vraćamo zajednici više sredstava nego ikada do sada! Želimo da ovim konkursom pružimo podršku komšijama koji su spremni da pokrenu pozitivne promjene u svojoj ulici, naselju, selu i gradu, zato smo i maksimalni dodijeljeni iznos po projektu podigli na 3.000,00 KM.

Ovim javnim pozivom biće podržane inicijative koje doprinose razvoju Bijeljine i njenih sela i povećanju kvaliteta života u zajednici, kao što su inicijative iz oblasti ulaganja u obrazovanje, podrške kulturi i umjetnosti, unapređenja javnih prostora i razvoja sporta, ali i drugih sfera bitnih za sve nas.

Ideja je da se povežu ljude različitih interesovanja i profesija, omogući prostor za aktivno udruživanje i obezbjedi podrška za rješavanje problema u lokalnoj zajednici koje udruženi možemo sami da riješimo. Cilj je da spojimo ljude koji imaju ideje sa društveno odgovornim kompanijama i ljudima koji imaju sredstva, vrijeme i znanje da te ideje sprovedu u djelo.

Ko može da se prijavi?

Podrška je namijenjena neformalnim grupama*, udruženjima građana i zajednicama etažnih vlasnika koje:

•          Pokreću i aktivno uključuju pojedince u svoje aktivnosti

•          Zastupaju opšte interese svoje zajednice

•          Djeluju na teritoriji koji pokriva Grad Bijeljina - uključujući sva naselja i sela na toj teritoriji

•          Ne postoje duže od 10 godina (ne važi za ZEV-ove)

*pod neformalnim grupama podrazumijevamo grupe od najmanje tri osobe, koje su okupljene oko rješavanja problema u lokalnoj zajednici i nisu formalno registrovane.

Šta podržavamo?

Vjerujemo da udruženi pojedinci najbolje prepoznaju potrebe svojih zajednica, i to u najmanjim lokalnim jedinicama, naseljima, kvartovima, ulicama i dvorištima. Konkurs Lokalne fondacije Bijeljina otvara prostor za raznovrsne projekte koji doprinose razvoju našeg okruženja.  

Za nas zajednicu čine svi oni koji su okupljeni oko zajedničkih vrijednosti, potreba, interesa, problema, koji razvijajući osećaj pripadnosti zajednici preduzimaju zajedničke akcije.

Ključne oblasti koje smo prepoznali su: obrazovanje, kultura, javni prostori, sport i umjetnost. Otvorena je mogućnost podrške i za projekte iz drugih oblasti značajnih za našu zajednicu. Prepoznajte šta je potrebno da se promijeni, okupite ljude koji dijele vaše vrijednosti i predložite nam rješenja.

Skrećemo pažnju posebno udruženjima i sportskim klubovima da je potrebno da se kandiduje projekat koji će direktno imati pozitivan uticaj na zajednicu. U tom smislu, nabavka opreme, opremanje prostorija i slično jesu prihvatljivi samo kao dio nekog programa koji ima direktne pozitivne efekte.

Šta je to dobar projekat?

Kako bismo vam olakšali da nam pošaljete “dobar projekat” pripremili smo formular koji treba da popunite. Međutim, evo i nekih kriterijuma o kojima treba da razmišljate pri razvoju vaše ideje i kako da usmjerite projekat, odnosno kako da ga isplanirate.

Prije svega bitno je da projekat jeste usmjeren na realizaciju ciljeva definisanih u “Šta podržavamo?”, kao i da ispunjava osnovne uslove navedene u ostatku ovog Poziva. Značajan kriterijum procjene je koliki će efekat imati vaš projekat, na živote kolikog broja ljudi će pozitivno uticati i u kojoj mjeri. Sljedeće je bitno koliki broj ljudi će pokrenuti da se uključi, da se pridruže, da daju svoj doprinos, koliko će “volonterskih sati” i znanja i domišljatosti građana biti uloženo, odnosno kakav je odnos u projektu između kupovine stvari/opreme ili angažovanja profesionalne usluge i onoga što će aktivisti u zajednici sami doprinijeti na rješavanju tog problema. Konačno obratite pažnju da projekat i budžet budu realni i sprovodivi, razmislite o svim mogućim preprekama i to nam i pokažite u prijavi.

Da li postoje ograničenja u Konkursu?

Sredstva sa ovog Konkursa ne mogu biti upotrijebljena za podršku pojedincima, javnim institucijama i preduzećima, niti isti mogu učestvovati u konkursu. Osim toga, ne mogu se koristiti za aktivnosti političkih partija, aktivnosti koje promovišu i zagovaraju diskriminaciju po bilo kom osnovu, zagovaraju određene religije, humanitarnu pomoć ili kupovinu dobara radi njihove distribucije.

Nisu predviđeni honorari za aktiviste koji učestvuju u realizaciji ideje.

Napominjemo da ukoliko je za realizaciju neophodan budžet veći od onog predviđenog ovim konkursom (3.000,00 KM) potrebno je da u prijavi pokažete da ćete biti u mogućnosti da pribavite sredstva i na koji način.

Ukoliko su za realizaciju projekta potrebni i određeni drugačiji uslovi (npr. rješavanje imovinskih pitanja, odobrenje za dugotrajnu upotrebu/korišćenje zemljišta ili prostora, saglasnosti ili dozvole organa) potrebno je da pokažete da ste u mogućnosti da ih pribavite ili da ste ih već pribavili. 

Koliki je iznos donacije?

Iznos sredstava koji se dodeljuje kreće se od minimalnih 500 KM do maksimalnih 3.000 KM po projektu.

Trajanje projekata?

Krajnji rok za finalnu realizaciju projekata na ovom konkursu je 31.12.2024. godine.

Kako se prijaviti na Konkurs?

Predstavite nam vašu ideju popunjavanjem Formulara koji se nalazi ispod ovog reda najkasnije do 10. juna 2024. u 23:59.

Prijavni-formular-I-konkurs-LFBN-u-2024

Šta se dešava nakon prijave na Konkurs?

Nezavisna selekciona komisija koju Lokalna fondacija Bijeljina formira će nakon toga pregledati sve pristigle prijedloge projekata. Konačni rezultati biće objavljeni na sajtu www.fondacijabijeljina.com . Predstavnici podržanih projekata biće obaviješteni mejlom i pozvani na potpisivanje ugovora.

Ko čini Selekcioni odbor za donacije?

Selekcioni odbor čine istaknuti pojedinci iz oblasti biznis sektora, medija, organizacija civilnog društva i javnih institucija. Odbor će nezavisno donositi odluku o idejama kojima treba dati podršku, u skladu sa ciljevima, vizijom i vrijednostima Lokalne fondacije Bijeljina.

Da li aplikanti mogu da se dodatno informišu o uslovima konkursa i svojoj ideji i kako?

Svi aplikanti mogu da dobiju detaljnije informacije o konkursu slanjem poruke ili pitanja na imejl adresu [email protected] , na sajtu www.fondacijabijeljina.com ili posredstvom naloga Lokalne fondacije Bijeljina na društvenim mrežama.

Često-postavljana-pitanja-Konkurs-LFBN

Podršku radu Lokalne fondacije Bijeljina pruža Trag fondacija, a ovaj projekat je podržao i Grad Bijeljina.