REZULTATI DRUGOG KONKURSA
HVALA SVIMA KOJI SU UČESTVOVALI!

Konačno su tu... rezultati drugog konkursa LFBN. Imali smo divne 24 prijave i bilo nam je teško da odaberemo koga ćemo ovaj put podržati. Sredstva koja smo imali za podjelu su ograničena i morali smo se voditi kriterijuma koje smo sebi zadali još na početku. Žao nam je što ne možemo sve da podržimo! Odlučeno je da se podrže sljedeći projekti:

1. NG Zemljopisi - obrazovno-zabavne aktivnosti sa tematikom zemalja svijeta 

2. UG STAV - aktivnosti na promociji zajedništva u školi u Dragaljevcu (izrada murala, rad sa psihologom, sportske aktivnosti)

3. NG Teachers in wonderland - unapređenje školskog dvorišta i škole na Ledinicima (učionica na otvorenom)

4. UG Drugačiji svijet - podrška programu udruženja za pomoć roditeljima autistične djece

5. NG Margarin - unapređenje dječijeg igrališta

6. UG Protfest - oragnizacija festivala kulturno - zabavnog karaktera u Bijeljini

7. UG Muzikum - oragnizacija edukativne radionice - seminara u Patkovači

8. NG Mame u akciji - unapređenje dječijeg igrališta


Svima koji su poslali svoje prijave: hvala na učešću! Hvala što ste aktivini sudionici našeg procesa, jer je neophodno da imamo kompeticiju ideja da bi ovaj postupak imao smisla. Sigurni smo da ćete sljedeći put još više izbrusiti svoje ideje i poboljšati projekte i pozivamo Vas da se ponovo prijavite. Drugi konkurs je otvoren!
Prijavite se do 15.7.2023. godine!