Predstavljanje Fondacije na Novom glasu

Hvala Novom Glasu Bijeljina na ovako divnom predstalvljanju i prilogu. Saznajte osnovne informacije o Fondaciji i njenim članovima. Kao i događaju koji planiramo za 25.4.2022. godine!

BILI SMO TAMO!!!
Počela implementacija programa “Fondacija našeg kraja” u Bosni i Hercegovin